Közösségünk beruházása:

 

 

 

 

          

MEGHÍVÓ

KÁRMELHEGYI BOLDOGASSZONY BÚCSÚS SZENTMISÉRE

 

Július 16-án szeretettel várunk mindenkit este 6 órára,

amikor rendünk pátrónájának tiszteletére ünnepi szabadtéri szentmisét mutatunk be.

 

Főcelebráns: KAJTÁR EDVÁRD,

a Pécsi Székesegyház plébánosa.

 

A szentmise előtt du. 5 órakor ünnepi vesperást éneklünk, utána szentolvasót imádkozunk.

Délután 3 órától a Máriás-lelkiségi csoportok programjába lehet bekapcsolódni.

--------------------------------------------------------------------------------------

HA ÉRDEKEL A KÁRMEL...

Szeretettel várunk vendégrészünkbe.

Részt vehetsz a közösség liturgiáján (zsolozsma, szentmise).

Olvashatsz kármelita lelkiségi irodalmat.

Beszélgethetsz egy nővérrel.

Rátalálhatsz Istenre a csöndes imában...

(E-mailen, levélben vagy telefonon is megkereshetsz bennünket.)

"Jézusnak egyáltalán nincs szüksége a műveinkre, egyes egyedül a szeretetünkre."

Kis Szent Teréz

*************************************************************************************

 

VELÜNK IMÁDKOZHATJÁK A REGGELI DICSÉRETET

héfőtől péntekig az Erdélyi Mária Rádió hullámhosszán 6.15 órától

és

keddtől péntekig a Budapesti Mária Rádió hullámhosszán 6 órától.

IMÁDKOZZUK EGYÜTT

AZ EGYHÁZ HIVATALOS IMÁJÁT, A ZSOLOZSMÁT!

 

***********************************************************************************************************

A SZENTMISE RENDJE

Hétfőtől vasárnapig: 16.30 óra

MINDENKIT SZERETTEL VÁRUNK!

********************************************************************************************************

LELKIGYAKORLATOK A KÁRMELBEN

Szeretettel várunk mindenkit (papokat, szerzeteseket, szerzetesnőket és világi híveket) az egész év folyamán egyénileg, valamint kisebb csoportban imádkozni, 

pihenni, elcsöndesedni (max. 13 fő).

Lehetőség van egy nővér által személyesen kísért lelkigyakorlatra is.

Bekapcsolódhatnak szerzetesközösségünk imájába

(szentmise, zsolozsma, belső ima).

Ha szeretnének csoportosan részt venni egy kármelita nővér által tartott lelkigyakorlaton (min. 5 fő és max. 11 fő részvételével), lehetőség van rá, előre egyeztetett időpontban, az alábbi témákban:

"Kis Szent Terézzel a lelki élet útján"

Avilai Szent Teréz: A tökéletesség útja c. műve alapján

 

*********************************************************************

2019-ben LELKIGYAKORLAT

Avilai Szent Teréz: "A belső várkastély" c. műve alapján (Johanna nővér segítségével)

július 17-20-ig.

Érkezés: 16-án 18 óráig, amikor szabadtéri búcsús szentmisén veszünk részt a kolostor kertjében Kármelhegyi Boldogasszony tiszteletére.

Távozás: 21-én.

(Ha valaki szeretne előbb jönni, vagy tovább maradni, lehetőség van rá, előrejelzés szerint.)

 

CSAK PAPOKNAK: július 9-11-ig, ugyancsak

"A belső várkastély" alapján

*************************************************************************************************************

„Rászedtél, Uram és hagytam, hogy rászedj...” (Jer 20,7)

Ki a szerzetes?
A szerzetesi élet nem fogalom, program vagy érték, nem a csalódott szerelmes menedékhelye, nem nyugtalan kóborlás, hanem hívás, csöndes suttogás bennem, lángoló beszéd, ami vonz Valaki felé: az Atya, a Fiú és a Szentlélek felé. 

Add el, amid van, s add a szegényeknek, akkor kincsed lesz a mennyben. Azután jöjj, kövess engem” (Mk 10,21).

„Szeretett engem és önmagát adta értem” (Gal 2,20) Tovább...