Gondolatok összes

Június 16.
Nagy szeretetnek a jele, ha szeretjük Jézust, anélkül, hogy ennek a szeretetnek édességét éreznők, ez valóban vértanúság…
 
Június 15.
Az tetszik Neki énbennem, hogy szeretem kicsinységemet és hogy határtalan a bizalmam az Ő irgalmasságában… Íme egyetlen kincsem, miért nem lehetne ez a tied is?
 
Június 14.

Uram az egészet választom! Nem akarok akármilyen szent lenni, nem félek a szenvedéstől, nem félek semmitől, csak a magam akaratától: vedd azt el tőlem, én a Tiédet választom, de egészen!

Június 13.
A jó Istent gyakran kielégíti az, hogy látja vágyunkat, amellyel az Ő dicsőségét igyekszünk előmozdítani; és az én vágyaim nagyok voltak és lángolók…
Június 12.
Nem érzéketlen az én kicsi szívem és éppen azért, mert sokat, nagyon sokat tud szenvedni, akarok én az Úr Jézusomért annyi kínt elviselni, amennyit csak elbírok.
Június 11.
 Adjunk csak, adjunk mindent Jézusnak, legyünk tékozlók Vele szemben…
Június 10.
Igen, én Szerelmesem, másképpen nem tudom megmutatni, hogy mennyire szeretlek, mint azzal, hogy virágot hintek lábaid elé: azaz minden pici áldozatot, minden tekintetet, minden egyes szót és tettet föl akarok használni arra, hogy megmutassam, mennyire szeretlek. Ha ezer, meg százezer virágra bukkanok, nem hagyom ott, leszakítom Neked!...
Június 09.
Ó, Uram, igen, igen, érzem és tudom, hogy a szeretetért csak szeretetet lehet adni. Kerestem, kutattam, hogy mivel csillapíthatnám le szívem vágyát és lelkem epedését, de most már megtaláltam, tudom, hogy a Te Szívedért az én szívemet kell odaadnom, a Te szeretetedet az enyémmel kell viszonoznom
Június 08.  Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Szíve
Szeplőtelen Szűz (…) te örvendezel, hogy Ő (Jézus) nekünk adja életét, istensége véghetetlen kincseit! (…) Mint ahogy Jézus szeret, te is szeretsz bennünket, Mária, s beleegyezel abba, hogy értünk távol kerülj tőle. Szeretni nem más, mint odaadni mindent, odaadni önmagunkat. Ezt akartad bizonyítani, amikor oltalmunkká lettél.
Június 07. JÉZUS SZENT SZÍVE
…elképzelhető-e az, hogy hibáink meg ne semmisülnének teljesen, ha gyermeki bizalommal belevetjük azokat a Szeretetnek mindent fölemésztő tűzhelyébe?
Június 06.
Arra törekszem, hogy minden nap sok kicsi áldozatot hozzak. Iparkodom, erre kínálkozó egyetlenegy alkalmat sem elmulasztani.
Junius 05.
Ó Uram és Istenem! Te tudod, hogy nagyon gyakran szórakozottságomban fölhagyok egyetlen foglalkozásommal, eltávolodom Tetőled; alig-alig pelyhedző szárnyaimat a nyomorúságos föld mocsaras vizében áztatom meg. Akkor, mint a fiókfecske, úgy kiáltok, nyögök, és nyögdécselésem mindent elmond Neked és Te, ó végtelen Irgalmasság, megemlékezel arról, hogy „nem jöttél híni az igazakat, hanem a bűnösöket.”
Június 04.

 Mily édes a megpróbáltatásnak sötét éjjelén szolgálni az Úrnak, hisz hitből élni csak itt a földön lehet!

Június 03.
 Amikor az ég boldogságáról énekelek, amikor a jó Istennel való egybeforrásról beszélek, a lelkem üres marad és örömtelen, mert amit énekelek, azt nem érzem, azt át nem élem, hanem csak akarok hinni benne.
Június 02.

Az élet csak hajód s nem a te otthonod.

Június 01.

Ó mily hálásan köszönöm a jó Istennek, hogy a földiek szeretete számomra csak töviseket termett! Olyan szívvel, mint az enyém, könnyen rabságba estem volna és szárnyamat szegve, hogyan tudtam volna akkor röpülni és megnyugodni?

Május 31.

Úgy szeretném Önt mindig látni, mint bátor katonát, aki nem panaszkodik saját szenvedései fölött, ki társai sebeit súlyosaknak tartja, a magáét pedig csak karcolásoknak tekinti…

Május 30. ÚRNAPJA

…Különösen az Úrnapi körmenetet szerettem. Ó, milyen boldog voltam, hogy virágokat hinthettem az Úr Jézus lábai elé! Fel, a magasba szórtam azt és sohasem voltam oly boldog, mint amikor azt láttam, hogy rózsáim széthulló szirma a szentségtartót érinti.

Május 29.

Ugyan mi értelme volna, ha akkor küzdene csak, amikor bátorságot érez magában? Mi baj, ha nincs bátorsága, a fődolog az, hogy úgy cselekedjék, mintha volna.

Május 28.

 Ha a lélek közreműködik a kegyelemmel, nyomban megvilágosodik és akkor megerősödik a szív és győzelemről-győzelemre megy az ember.

Május 27.

Sokan így mentegetőznek: „Nincs erőm arra, hogy meghozzam ezt az áldozatot” Vegyenek hát erőt magukon! Ez olykor nehéz; de az Úristen nem tagadja meg soha azt az első kegyelmet, amely bátorságot ad önmagunk legyőzésére.

Május 26  Szentháromság vasárnapja

Az egyetlen út, mely ebbe az isteni kohóba vezet, a kisgyermek odaadása, aki elalszik apjának karjai közt…

Május 25.

Igen, az Úr szomjazik – inkább, mint valaha. A világ fiai között csakis hálátlanságra és közönyösségre talál és az Ő szíve gyermekei között is, fájdalom, mily kevesen vannak azok, akik egészen és teljesen az Ő szeretetére és végtelen gyöngédségére bízzák magukat!

Május 24.

 Folyton visszhangzott lelkemben a haldokló Jézus kiáltása! „Szomjazom!” és eddig ismeretlen, lángoló buzgalomra gyújtotta fel azt. Ó, mint vágytam Szerelmesem szomját enyhíteni…

Május 23.
Nem akarom, hogy bármi is szomorítsa Jézust és minden bűnöst meg szeretnék téríteni, hogy letöröljem a könnyeket, melyeket bűneik fölött ont.
 
Május 22.
 Ha hűséges maradsz azon elvedhez, hogy örömet szerezz neki a kis dolgokban, Ő majd kötelezve érzi magát, hogy a nagyokban segítségedre legyen.
 
Május 21.
Ha szent akarsz lenni…könnyű lesz az neked; csak egy célod legyen: Jézusnak örömet szerezni.