Közösségünk beruházása:

 

 

 

 

 

 

MEGHÍVÓ

 

KÁRMELHEGYI BOLDOGASSZONY ünnepén,

JÚLIUS 16-án, hétfőn este 6 órára

mindenkit szeretettel várunk

szabadtéri szentmisénkre.

A szentmise főcelebránsa

SZÉKELY JÁNOS

szombathelyi megyéspüspök atya lesz.

5 órakor ünnepi esti dicséretet éneklünk, majd szentolvasót imádkozunk

a szentmise kezdetéig.

(Akik szeretnék fölvenni a szentmise keretében a skapulárét,

kérjük, szíveskedjenek előre jelezni e-mailben!)

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

VELÜNK IMÁDKOZHATJÁK A REGGELI DICSÉRETET

héfőtől péntekig az Erdélyi Mária Rádió hullámhosszán 6.15 órától

és

keddtől péntekig a Budapesti Mária Rádió hullámhosszán 6 órától.

IMÁDKOZZUK EGYÜTT

AZ EGYHÁZ HIVATALOS IMÁJÁT, A ZSOLOZSMÁT!

 

***********************************************************************************************************

A SZENTMISE RENDJE

Vasárnap 8.30 óra

Hétköznap 16.30 óra

MINDENKIT SZERETTEL VÁRUNK!

********************************************************************************************************

LELKIGYAKORLATOK A KÁRMELBEN 2018-ban

VILÁGI HÍVEKNEK:

Júl. 6-7-8. (péntek, szombat vasárnap): Avilai Szent Teréz A tökéletesség útja c. műve alapján az imáról (Előadó: Johanna nővér)

PAPOKNAK, SZERZETESEKNEK:

Júl. 24-25-26. (kedd, szerda, csütörtök): Kis Szent Terézzel az imaélet útján (Előadó: Katalin Ildikó nővér)

SZERZETESNŐKNEK

Júl 28-augusztus elsejéig: Kis Szent Terézzel az imaélet útján (Előadó: Katalin Ildikó nővér)

 

Szeretettel várunk mindenkit (papokat, szerzeteseket, szerzetesnőket és világi híveket) az egész év folyamán egyénileg, valamint kisebb csoportban imádkozni, 

pihenni, elcsöndesedni (max. 13-15 fő).

Lehetőség van egy nővér által személyesen kísért lelkigyakorlatra is.

Bekapcsolódhatnak szerzetesközösségünk imájába

(szentmise, zsolozsma, belső ima).

 

*********************************************************************

„Rászedtél, Uram és hagytam, hogy rászedj...” (Jer 20,7)

Ki a szerzetes?
A szerzetesi élet nem fogalom, program vagy érték, nem a csalódott szerelmes menedékhelye, nem nyugtalan kóborlás, hanem hívás, csöndes suttogás bennem, lángoló beszéd, ami vonz Valaki felé: az Atya, a Fiú és a Szentlélek felé. 

Add el, amid van, s add a szegényeknek, akkor kincsed lesz a mennyben. Azután jöjj, kövess engem” (Mk 10,21).

„Szeretett engem és önmagát adta értem” (Gal 2,20) Tovább...