Lectio Divina

Szent Terézia Anyánk szüntelenül vágyódott Istenről való ismeretei kiegészítésére és elmélyítésére, hogy így még nagylelkűbben tudjon válaszolni az Ő jelenlétének és működésének ajándékaira. Az ő példáját követve, valamint hűségesen válaszolva az Egyház kívánságára és előírásaira, mi is egész életükön át igyekszünk folytatni lelki, elméleti és gyakorlati képzésünket.

A folyamatos képzés, mely Rendünk karizmájának szolgálatára irányul, nélkülözhetetlen eszköze az állandó egyéni és közösségi megújulásnak, melyet az Egyház ajánl, s amelyet Szent Terézia – reformja és minden egyes terézi közösség életének lényeges követelményeként – lelkünkre kötött.

Az állandó képzés célja tehát, hogy minél élőbbé tegye személyes hivatásunkat, és mind teljesebbé Istenben gyökerező életünket, hogy közösségeink képesek legyenek a hűség jegyében a kontemplatív terézi karizma követelményeit az idő és hely szerinti különféle körülményekhez hozzáalakítani.

Ezért a közösség napirendje rögzíti az egyéni olvasás megfelelő idejét. Fontos az is, hogy a kolostor könyvtára legyen ellátva elegendő alkalmas könyvvel, és biztosítson lehetőséget minden nővérnek széleskörű kultúra megszerzéséhez, amely segíti őket abban, hogy kontemplatív hivatásukat egyre inkább az igazságban éljék, amint az Szent Terézia leányaihoz illik. (Vö. Konstitúció 170-171)

Lectio Divina