Zsolozsma

 

 

„Minden közösség, annak tudatában, hogy megkülönböztetett módon az imádkozó Egyházat képviseli és az ima szolgálatát látja el az egész misztikus testért és a részegyházakért, minden nap végezze el az imaórák liturgiáját a maga egészében. Ez a Reggeli dicséretet, az Olvasmányos imaórát, a Délelőtti, Déli, Délutáni, vagyis Napközi imaórát, az Esti dicséretet és a Befejező imaórát foglalja magában” (Konstitúció 69).

Amikor a Kármelben letesszük ünnepélyes örökfogadalmunkat, a szertartás során az Egyházat képviselő püspök három fogadalmi jelvényt ad át:

·         a fekete fátylat, amely jelzi, hogy most már véglegesen Krisztusnak és az Ő Egyházának vagyunk szentelve;

·         a zsolozsmáskönyvet, annak jeléül, hogy az Egyház és az egész emberiség nevében a dicséret, közbenjárás és hálaadás küldetése van ránk bízva;

·         egy feszületet, amely Krisztussal kötött szövetségünk jele, s amely arra emlékeztet bennünket, hogy a mi Urunk a kereszten jegyezte el magának az Egyházat, és engesztelte ki a világot Istennel.

E három jelvény együttese jelzi, hogy nemcsak feladatot kaptunk, hanem kegyelmet és kegyelmi erőteret is e hivatás betöltéséhez.

„Az imaórák liturgiája kiterjeszti és megújítja a nap különböző óráira, amit az eucharisztia ünnepel, az istendicséretet és hálaadást, az üdvösség misztériumainak emlékezetét, könyörgést, és a mennyei dicsőség előízét. E liturgikus imán keresztül minden közösség egyesül Krisztus örök dicséretével és könyörög az Atyához az egész világ üdvösségéért, közösségben a mennyei és földi Egyházzal” (Konstitúció 68).

„Ó, Krisztusban kedves nővéreim, könyörögjetek velem együtt az Úrhoz!(…) Mert hiszen ezért hozott itt össze benneteket; ez a ti hivatásotok.(…) Íme, a világ lángban áll!”  – buzdít bennünket Szent Terézia anyánk A tökéletesség útja című művében.

Kis Szent Teréz pedig így tesz tanúságot erről a feladatunkról: „Én az Egyház leánya akarok lenni, mint Szent Terézia anyánk is volt, és imádkozni akarok Szentatyánknak, a Pápának a szándékaira, tudva, hogy az ő szándékai felölelik a mindenséget” (Önéletrajz).

NAPIREND

Hétköznap

6.15 óra Reggeli dicséret (Laudes)

6.45 óra Lectio divina

7.45 óra Csendes ima a kápolnában (belső ima), csütörtökön szentségimádás

9.15 óra Munka

12 óra Déli imaóra (Sexta)

14 óra Munka

16.30 óra Szentmise (hétfőn reggel 8 óra)

17.15 Csendes ima (belső ima)

18.15 óra Esti dicséret (Vesperás)

19.15 óra Rekreáció (közösségi beszélgetés)

20.10 óra Olvasmányos imaóra (Vigília) és befejező imaóra (Kompletórium)

Szombat

Nincs este rekreáció és a Vigília-Kompletórium 19.45 órakor kezdődik.

Vasárnap

8 óra Reggeli dicséret (Laudes)

11 óra Csendes ima (Belső ima)

12 óra Déli imaóra (Sexta)

16 óra Csendes ima (Belső ima)

17 óra Szentmise

18 óra Esti dicséret (Vesperás)

19.15 óra Rekreáció (közösségi beszélgetés)

20 óra Befejező imaóra (Kompletórium)

Az imaórák liturgiáját énekeljük.

(Vendégeink számára az imaórákon való részvétel fakultatív.)

Étkezés

Reggeli: 8.45 órakor

Ebéd: a déli imaóra után (kb. 12.30 órakor)

Vacsora: az esti imaóra után (kb. 18.45 órakor)