Munka

  

„Végezzetek valami munkát, hogy az ördög mindig elfoglalva találjon benneteket, és a tétlenség ne nyisson neki utat lelketekbe” (Regula 4).

„Krisztust utánozva, Aki maga is keze munkájával dolgozott Názáretben, és a Regula előírásai iránti engedelmesség szellemében, a szerzetesnővérek szívesen alávetik magukat a munka törvényének. A szegények helyzetét megosztva, a nővérek fáradtságos munkával keresik meg azt, ami az élethez szükséges, energiáikat és képességeiket nővéreik szolgálatába állítva. Tudatában kell lenniük annak, hogy a munka is eszköz Krisztus megváltói művéhez való társulásra” (Konstitúció 37).

Munkánk jellemző módon valamilyen kétkezi munka, amely szabadon hagyja a szellemet az imádságra, az Úr jelenlétére való odafigyelésre. Szükséges van erre, hiszen ha nap mint nap szellemi munkával keresnénk kenyerünket, hogyan volna erőnk a napi két órányi belső ima alatt - szintén szellemi tevékenységet folytatva - imádkozni?

A varrodában keresztelői ingeket és kehelykendőket készítünk. Ezen kívül gyertyadíszítő és könyvkötő műhelyünk van. Misekönyvek, olvasmányos könyvek, anyakönyvek, imakönyvek, lelki- és szépirodalmi könyvek újrakötését, valamint folyóiratok bekötését is vállaljuk. A megvásárolt gyertyákat Németországból származó viaszlapokkal díszítjük - különböző liturgikus jellegű motívumokkal: karácsonyi, húsvéti, pünkösdi, máriás, eucharisztikus jellegű mintákkal és különböző alkalmakra szóló (házasságkötés, születésnap, keresztelés) valamint logókat megjelenítő díszítésekkel.

Ezeket a munkáinkat kiegészíti a házi munka (főzés, mosás, takarítás), valamint a kert rendben tartása.