Cikkek archívuma

JÉZUS EMBERSÉGE KAPOCS (Avilai Szent Teréz: "A belső várkastély" 22. rész)

2020.08.22 11:30
 Hangosfilm Szent Teréz kiemeli: éljünk az Egyház vérkeringésében a liturgia nyomon követése által! Kísérjük figyelemmel a napi szentírási olvasmányokat és a szentek emléknapjait, ünnepeit! Ezáltal mintegy együtt lélegzünk Krisztus titokzatos Testében. A szentmisében, az Eucharisztia ünneplése...

ELMÉLKEDÉS A SZEMLÉLŐDÉSBEN? (Avilai Szent Teréz: "A belső várkastély" 21. rész)

2020.08.08 18:53
  Hangosfilm Szent Teréz az előző részben megosztott velünk egy újabb kegyelmet, amely a hatodik lakásban lehet osztályrészünk: a Szentlélekben való felujjongás örömét. Túláradó örömről van szó, amely egészen magával ragadja az embert. Abból fakad, hogy megérzi Isten végtelen jóságát,...

"FÖLUJJONGOTT A SZENTLÉLEKBEN" (Avilai Szent Teréz: "A belső várkastély" 20. rész)

2020.07.15 14:46
Hangosfilm Szent Teréz valódi vesszőfutást élt meg kortársai részéről attól kezdve, hogy Istennel mélyebb kapcsolatba került. Amint a Kármel regulája írja: „és mind, akik kegyesen kívánnak élni Krisztusban, üldözést szenvednek.” A meg nem értések kereszttüzében megtanult az Úrra való teljes...

A LÉLEK RÖPTE (Avilai Szent Teréz: "A belső várkastély" 19. rész)

2020.05.30 12:25
Hangosfilm Szent Teréz most a bátorságot emeli ki az erények közül, amelyre Isten kegyelmeinek befogadásához feltétlenül szükségünk van. Az Istenre való ráhagyatkozás is feltételezi a bátorságot, hiszen nem tudjuk pontosan kiszámítani, hogyan és mint segít majd rajtunk a Gondviselés. Szentünk a...

Mindent azért teremtett, hogy legyen...

2020.05.14 22:15
„Tudjuk (…), hogy ha földi sátrunk leomlik, Istentől kapunk lakást: örök otthont a mennyben, amit nem emberi kéz épített” (2Kor 5,1). A földi lét olyan, mintha egy sátorban élnénk, egyfajta labilitás jellemzi törékenységében, amely utal arra, hogy nem ez a biztonságot adó állapotunk. A sátor-lét...

ELRAGADTATÁS A SZERETETBEN (Avilai Szent Teréz: "A belső várkastély" 18. rész)

2020.05.14 10:46
Hangosfilm „Ismerek egy embert Krisztusban – írja Szent Pál –, aki tizennégy évvel ezelőtt – testben-e, nem tudom, vagy testen kívül, nem tudom – elragadtatott a harmadik égig. S tudom, hogy ugyanez az ember – testben-e, vagy testen kívül, nem tudom, Isten tudja – elragadtatott a paradicsomba, és...

LÁTOMÁSOK-HALLOMÁSOK (Avilai Szent Teréz: "A belső várkastély" 17. rész)

2020.04.28 15:51
Hangosfilm Egy kölcsönös szeretetkapcsolatban egymásra irányulnak a felek. Keresik a másik kedvét, és igyekeznek kifejezni szeretetüket. Szeretnék, ha a szeretett személy mindig velük lenne és a szeretetben való jelenlétükkel boldoggá tennék egymást. Nincs ez másképp az Istennel való személyes...

Perjelnői buzdítás a nagycsütörtöki lábmosás szertartásán

2020.04.28 15:42
 „Példát adtam nektek, hogy amit én tettem, ti is tegyétek meg” (Jn 13,15) – vagyis szolgáljuk egymást alázattal és szeretettel, buzdít bennünket Jézus a mai evangéliumban. Kis Szent Teréz szerint Jézus azon a napon adja az egymás iránti szeretet új parancsát tanítványainak, amikor azoknak...

SOHA EL NEM MÚLÓ ÜNNEP (Dr. Puskás Attila homíliája húsvét vigíliáján)

2020.04.17 17:49
Hangosfilm „Ünneped soha ne érjen véget!” Gyakran eszembe jutnak ezek a szavak, melyeket lelkiatyámtól hallottam. Névnap, születésnap, házassági évforduló alkalmából, miután mások már kifejezték jókívánságaikat – „Sok boldogságot! Isten éltessen sokáig! Isten tartson erőben, egészségben számos éven...

A LÉLEK ÉBRESZTÉSEI (Avilai Szent Teréz: "A belső várkastély" 16. rész)

2020.04.16 10:17
Hangosfilm Ébresztget bennünket az Úr a szívünk mélyén a Vele való kapcsolatra. Jelez belülről, hogy Ő ott van és várja, hogy betérjünk Hozzá, megálljunk egy kicsit a napi sürgés-forgás közepette, és szívünk csöndességében találkozzunk Vele a szeretetben. Elegendő egy-egy szeretetteljes sóhajtás,...
Tételek: 11 - 20 ból 130
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>