Könyvajánló

2020.12.17 16:05

A magyarszéki és a marosszentgyörgyi

kármelita nővérek közös kiadványai

 

Kis Szent Teréz:

"Tanácsok és emlékek"

 

Ki ne szeretné közülünk, hogy egy igazi mester vezetése alatt, személyre szabottan tanulhasson meg valamit, nyerhessen bevezetést egy választott életforma titkaiba?

Céline Martin-nek, azaz Genovéva nővérnek megadatott ez a kegyelem, amikor belépve a Lisieux-i Kármelbe, saját húga – a Gyermek Jézusról nevezett Teréz – lett az újoncmesternője.

Neki megadatott, hogy édestestvére, lelki nővére, „a modern idők legnagyobb szentje” mellett tanulhassa a Kármelben a tökéletesség útját.

Mire tanít Teréz? A szeretetre. Ő megértette, hogy „Isten a szeretet”, hogy „a Szeretetnek csak Szeretet lehet a bére”, ezért egész szerzetesi életében arra törekedett, hogy ezt a szeretetet viszonozza, hogy erre a rábízottakat is megtanítsa.

Céline alapvetően tudatában volt a neki jutott nagy kegyelemnek, és mintegy kötelességének is érezte, hogy ezt másokkal megossza. Így született meg ez a mű, amelyet magyar nyelven első ízben tarthat kezében a kedves Olvasó.

 

 

Élisabeth de Baudoüin:

Teréz és Ferenc

Ferenc pápáról számos életrajz jelent már meg, ám közülük egy sem azzal a szándékkal íródott, hogy feltárja Lisieux-i Szent Teréz iránti rendkívüli tiszteletét.

Ez a könyv leleplezi ennek a lelki barátságnak az eredetét, és annak hatását a történelem első latin-amerikai jezsuita pápája életére és főpapi szolgálatára.

Olyan ez az írás, mint egy nyomozás eredménye, amelyet Jorge Mario Bergolio környezetében folytattak Buenos Aires-ben és Rómában. Minden fejezet valami újat tár fel, mint egy lebilincselő folytatásos regény. A szerző remekel, amikor Ferenc pápát a „legterézibb pápaként” mutatja be. Arra ösztönöz, hogy fedezzük fel újra Teréz spiritualitását a Szentatya gesztusainak és tanításának fényében.

A szerző francia újságíró, Vatikán-szakértő. François-Marie Léthel kármelita atyával közösen jelentették meg 2017-ben a Salvator Kiadónál „A szentek Jézushoz vezetnek” című könyvüket.

 

 

Nyulas Jozefa-Terézia OCD:

A sivatagi atyák öröksége a Kármel Regulájának tükrében

Ez a könyv a korai szerzetesi nemzedékek irodalmát dolgozza fel, gazdagon merítve abból az irodalmi hagyományból, amely minden korban inspirálta a szerzetesi életforma megújulását.

A szerző elsősorban arra keresi a választ, hogy az egyiptomi és a palesztinai szerzetesség hogyan hatott a Kármel kezdeteire, hogy inspirálta a jellemzően latin, nyugati remeték életét, hogyan él tovább a nagy keleti hagyomány búvópatakként az Európában szaporodó középkori szerzetesrend szabályaiban és szokásaiban. Gondosan megrajzolt térkép, amely a Magyarszéken és Marosszentgyörgyön megélt kármelita életforma forrásvidékét kereső olvasót biztos kézzel igazítja el, s ezzel a maga nemében egyedülálló, hiánypótló vállalkozás.

 

Megrendelhető:

www.prosperod.hu,

külföldön: www.bookline.ro