Hallgatásoddal engedted cselekedni Istent

2016.12.25 07:03

Mária, Kármel Ékessége és Királynője! Hatalmas asszony! Miben rejlik erőd? Miért fut előled a rossz és menekül minden hamis hatalom?

Erőd kicsinységedben van. Mersz kicsi lenni Isten és az emberek előtt. Csöndben, a rejtekben hordod kilenc hónapig minden Élet Urát. Senki sem gondolta volna, hogy a hatalmas Isten Benned, egy gyönge és kicsiny leány méhében rejtőzik. Egyedülálló bensőséges kapcsolat, amely titok. A legmélységesebb titok. Isten-hordozó – mondták Nagy Szent Antalra. Mennyivel igazabb ez Rád, Mária! Fiatal lány, aki Isten tökéletes teremtménye vagy, akit Isten eleve megóvott a bűntől, Fiadnak érdemeire tekintettel – jársz-kelsz az emberek között, akik nem is sejtik, ki van közöttük Benned. József és Erzsébet tudják a Szentlélek által. Te és veled együtt Isten kiszolgáltatott. József gondoskodására szorultok. Egészen kicsik vagytok. Názáreti otthonotok az alázat iskolája.

Milyen jó a Kármelben, ahol nincsenek nagy dolgok! Ahol elrejtőzve élhetünk a Te házadban, Mária és rejtetten válhatunk Isten-hordozókká az Úr kegyelméből. Mégis itt történnek a legnagyobb dolgok: a szív csöndességében lakozó Isten imádása. Csöndes leborulás a szentélyben, belső valóságunkban, ahol Ő lakik. Jönni-menni napközben Veled együtt, élni a názáreti ács családjának munkás életét, és közben meg-megállni a családi szentélyben, elidőzni a Szentcsalád társaságában. Ahol Ti vagytok, ott a mennyország.

Sokszor talán vágyunk mélyebb csöndre, magányra, ahol egyedül Veletek lehetünk. Ti azonban a mindennapok egyszerű életében vagytok velünk: nővéreink tekintetében, a munkások munkájában, a vendégek szolgálatában. Önző lenne a csöndünk, ha állandóan csak abban lennénk, és a valóságtól távol kerülnénk. Nem engeditek. Sőt kívánjátok, hogy újra meg újra valamivel megtörjön a csöndünk, hogy az ne hamis varázs legyen, amelyben pusztán „én jól érzem magam.” Akarjátok, hogy hol ezzel, hol azzal a küzdelemmel, éppen, amit adtok, kilépjünk esetleges illuzórikus mennyországunkból. Ha állandóan csak külső-belső nyugalom lenne a földön, elszakadnánk a realitástól. Küzdelmeink mutatják meg, hogy a valóságban élünk. Szokták mondani: „a Tábor-hegyéről le kell jönni”, nem lehet ott maradni, mert el kell indulni a Jeruzsálem felé vezető úton. Mária, te mindent végigjártál Jézussal. Fájdalmas Anya is vagy. Velem is végigjárod az utat, nesztelenül, úgy, hogy sokszor nem is veszem észre: nem vagyok egyedül. Jóságosan megfogod kezem, észrevétlenül vezetsz Jézushoz. Ha Veled vagyok, akkor Jézussal vagyok, hiszen ahol Jézus van, ott vagy te is.

Szeretnék egészen kicsi lenni veled együtt! Szeretném Isten rám vonatkozó tervét olyan ráhagyatkozással fogadni, mint te! Nem tudtad, mi vár rád, amikor kimondtad az igent. Utána szembesültél a megkövezés lehetőségével. Egyedül voltál titkoddal Istenben, aki beavatta Józsefet és Erzsébetet. Segíts ráhagyatkozni az Úrra minden helyzetben! Add nekem egyszerűségedet, amely tud hallgatni, amikor a szó elégtelen. Hallgatásoddal engedted cselekedni Istent, aki megmentett a törvény kegyetlen ítéletétől. Hallgatásoddal engedted cselekedni Istent, aki megmutatta a helyet, ahol világra akart születni. Hallgatásoddal engedted cselekedni Istent, amikor éjszaka menekülni kellett a Gyermekkel. Hallgatásoddal engedted cselekedni Istent, amikor osztoztál Fiad szenvedésében. Kicsivé lenni azt jelenti: engedni a meg nem értett Istent cselekedni – erre tanítasz.

„Ó legszentségesebb Leányka, akit még anyja karja ringat, de már félelmetes vagy minden pártütő erőnek! (…) Ó Istenhez méltó Kislány, ki az emberi természet éke vagy, helyreállítása az ősanyának, Évának, mert az általad szült által kelt fel az elbukott… Ó földszülötte csöppnyi Leány, ki istenszülői karjaidban tartod a Teremtőt!” (Damaszkuszi Szent János) Taníts minket a gyermeki egyszerűségre, hogy Veled együtt hordozhassuk Istent, aki az alázatosakat magához emeli, mert a végtelen nagyságú Teremtőt vonzza véges teremtménye kicsinysége.

A csoda bennünk is megtörténik, ha segítesz: a véges befogadhatja a Végtelent, annak túláradó szeretetében. Kérjük közbenjárásodat, hogy nyissa meg szívünket a Szentlélek: Veled együtt mi is hordozhassuk Azt, aki minket hordoz és megtart. Ámen.