Krisztus követése

2018.05.07 07:31

Kis Szent Teréz egyik legkedveltebb olvasmánya - az evangélium mellett - Kempis Tamás: "Krisztus követése" c. kis könyve volt, mely lelki élete alapfoglalatának bizonyult. Ezért szeretnénk ennek a kis könyvnek alapján egy válogatást adni, mely iránymutató lehet benső életünkben. Krisztus követése minden idők keresztényétől - legyen világban élő, vagy szerzetes - radikalitást kíván, így tőlünk, mindannyiunktól is.

I.

1.

Krisztus életét és erkölcsét kövessük!

Elmélkedjünk Jézus Krisztus életéről!

Egész életünket az Övéhez igazítsuk!

Az erényes élet tesz kedvessé Isten előtt!

A tudás csak hiúság és hiábavalóság e nélkül: Istent szeressük, s egyedül neki szolgáljunk!

E világot megvetve, minden igyekezetünket a mennyek országára irányítsuk!

Hiábavalóság elismerést keresni, magas polcokra kívánkozni.

Hiábavaló a test kívánságait követni.

Hiábavaló azt szeretni, ami egy-kettőre elmúlik.

Szívedet vond el a látható dolgok szeretetétől

 

2.

Aki jól ismeri magát (…), nem leli kedvét az emberek dicséretében.

Hagyj fel a tudás mértéktelen keresésével, mert az önmagadtól igen messze szakíthat, s nagy csalódás kezdete lehet.

Akik sokat tudnak, azokon könnyen úrrá lesz a kívánság, hogy bölcsnek lássák és nevezzék őket az emberek.

Nem bölcs az, aki olyasmire figyel, ami nem válik üdvösségére.

Az igaz élet békességet szerez a szívnek, a tiszta lelkiismeret megnöveli az Istenbe vetett bizalmat.

Érezd felelősnek magad minden tudásért, amit kaptál!

II.

Ha azt akarod, hogy valami ismeret és tanulmány hasznodra váljék, szeresd az ismeretlenséget, s azt, hogy semminek tartanak!

A legmagasabb rendű és leghasznosabb tanulnivaló: önmagunk igaz ismerete…

Ne tartsd magadat jobbnak másnál, hiszen nem tudod, meddig tudsz megállni a jóban!

Mindnyájan gyarlók vagyunk, de te senkit se tarts magadnál gyarlóbbnak!